Diving Club

5,000 merchants untuk 74 pelbagai kategori

di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak

INFORMASI MALAYSIA telah mengenal pasti segala bentuk keperluan seharian rakyat bukan sahaja untuk individu tetapi dari aspek kekeluargaan keseluruhannya.Di antara bentuk keperluan adalah seperti berikut:

PROSEDUR MENGGUNA KDR1M

INFORMASI MALAYSIA telah membekalkan pelekat khas untuk paparan umum sebagai tanda pelantikan serta tawaran menerima KDR1M di premis berkenaan. Tawaran diskaun tertakluk kepada terma and syarat1 konsessi syarikat tersebut. Pemegang kad hanya perlu menunjukkan kad diskaun KDR1M sebagai bukti pengesahan. Sekiranya pemegang kad diskaun KDR1M mendapat keraguan terhadap syarat diskaun, sila hubungi hotline kami di 03-88811145 untuk penjelasan muktamad.

INFORMASI MALAYSIA juga menyediakan kemudahan e-sebaran (newsletter) bulanan kepada e-mel pemegang kad diskaun mengenai maklumat semasa promosi dan diskaun terbaru. Objektif serta peranan INFORMASI MALAYSIA adalah untuk mewujudkan fenomena yang boleh mengurangkan beban perbelanjaan dengan cara berjimat kepada semua rakyat Malaysia. Matlamat ini boleh di capai dengan adanya kad diskaun KDR1M selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang di jangka meningkat daripada 4.5% - 5% seperti yang di bentangkan oleh Y.A.B Dato’ Seri Najib dalam Bajet 2013.